Urządzenia dawne i współczesne

W ubiegłym tygodniu poświęciliśmy czas na przybliżenie dzieciom znaczenie sprzętów elektronicznych w życiu codziennym, a jakie używaliśmy dawniej.  Odwiedziliśmy również kuchnię, gdzie panie kucharki pokazały dzieciom co i do czego używają, aby przyrządzić nam obiadki. 

Script logo