Święto Niepodległości w Biedronkach

W żłobku od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej oraz wpajamy szacunek dla polskich symboli narodowych. Dlatego na piątkowych zajęciach rozmawialiśy o Polsce, poznawaliśmy symbole narodowe oraz słuchaliśmy hymnu.

Script logo