Kadra

W myśl hasła "z sercem po serce dziecka" tworzymy atmosferę ciepła, czułości i troskliwości. Podążamy za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektujemy jego potrzeby, wspieramy w dążeniu do samodzielności i niezależności.

Uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka. Prowadzone przez opiekunów obserwacje zachowania dzieci wykorzystywane są do indywidualnego doboru metod wychowawczych, dzięki czemu dzieci rozwijają się zgodnie z własnym potencjałem.

Miarą naszego sukcesu jest radość naszych podopiecznych i zadowolenie ich rodziców. "Barankowo" jest naszym drugim domem i czujemy się w nim jak prawdziwa, kochająca się rodzina.

Zapraszamy do poznania nas!

Administracja

Izabela Siwa
p.o. dyrektora

Personel pedagogiczny

Ewelina Myśliwiec
Agnieszka Balcer
Zenona Kozłowska
Natalia Szkudlarek
Dagmara Osada
Beata Stajszczyk

Pracownicy obsługi

Anna Wieczorek
intendent

Irena Komarnicka
mistrz kucharstwa

Paulina Tomczyk
pomoc kuchenna

Iwona Latusek
pomoc kuchenna

Małgorzata Handrysik
pomoc kuchenna

Ewelina Idzikowska
pomoc kuchenna

Karolina Sikora
pomoc kuchenna

 

 

 

Script logo