Adaptacja dziecka do żłobka

METODY ADAPTACJI 2-LATKA DO GRUPY ŻŁOBKOWEJ
ŻŁOBEK GMINNY W BARANOWIE

Jak przetrwać pierwsze dni w żłobku? - poradnik dla rodziców

Oddanie dziecka do żłobka to bardzo trudna decyzja dla każdego rodzica. Wiadomo, że dziecko rozwija się najlepiej przy kochających, troskliwych rodzicach. Spokój, miłość, kontakt cielesny, poczucie bezpieczeństwa to podstawowe jego potrzeby.

Żłobek jest instytucją, która ma uzupełniać rodzinę i pomagać jej w opiece i wychowaniu maluszka. Aby dzieci nie cierpiały, gdy rozstaną się z rodzicami, warto ułatwić im wejście w świat żłobkowy, a następnie w przedszkolny.

Dlatego tak ważne jest abyście poznali nasz żłobek. Jednym ze sposobów jest możliwość odwiedzania żłobka wspólnie z waszą pociechą. Nasze zajęcia adaptacyjne dla dzieci i rodziców odbywać się będą 3 razy w miesiącu kwietniu. Dziecko dzięki takim zajęciom szybciej się przyzwyczai i mniej będzie się stresować na początku roku szkolnego. Maluszek zobaczy jak będzie wyglądała jego sala do zabaw, gdzie znajduje się toaleta i gdzie będzie spożywał posiłki. Każdy leżaczek jest podpisany i ma swoją piękną pościel w baranki. Kiedy już zapoznamy się ze żłobkiem warto wprowadzić rytm dnia podobny temu, który jest w żłobku. Rano ok. 9 wasz maluszek powinien zjeść śniadanko, o 11.30 jest obiad, a po obiadku udaje się na odpoczynek, gdzie jest przebrane w swoją piżamkę.

Dziecko powinno mieć poczucie, że chodzenie do żłobka będzie jego codziennością. Rodzice muszą być konsekwentni i stanowczy "mama i tata chodzą do pracy, ty chodzisz do żłobka". Nie należy straszyć dziecko żłobkiem w rodzaju: "będziesz chodził do żłobka, jak będziesz niegrzeczny w domu". Dziecko musi czuć, że to wielka przyjemność być w żłobku.

Rodzice powinni przygotować dziecko do aktywności przedszkolnych, organizując zabawy przybliżające dziecku temat przedszkola: bawić się w udawane przedszkole, proponować prace plastyczne, takie jak: rysowanie, ozdabianie, malowanie, czytać książeczki dla dzieci o pójściu do przedszkola, bawić się w wycieczki przedszkolne.

Bardzo ważne jest abyście panowali nad swoimi emocjami, choć to na pewno dla Was nie będzie łatwe. Ponieważ, gdy Ty będziesz przestraszona/ny tym, dziecko wyczuje wasze emocje i nie będzie się czuł pewnie. Pożegnaj się szybko, nie przedłużaj rozstania, powiedz dziecku dokąd idziesz i że wrócisz po nie po obiadku. Jeśli dziecko łatwiej rozstaje się z ojcem, niech to właśnie on je odprowadza. Jeśli bardzo rozpacza, należy powoli i spokojne przekazać dziecko opiekunce, która je przytuli i uspokoi.

Dobrze jest jeśli dziecko przez pierwsze dni ma skracany czas pobytu w żłobku i stopniowo, we współpracy z opiekunką, wydłużany. Każdy rodzic ma możliwość rozmowy z opiekunem prowadzącym. Należy jednak pamiętać, że z uwagi na dobro dziecka ta rozmowa nie powinna odbywać się przy nim.

W naszym żłobku sporo uwagi poświęcamy prawidłowemu odżywianiu dzieci. Zwracamy uwagę na to, by posiłki dla dzieci były zdrowe, atrakcyjne, różnorodne i kolorowe. Zachęcamy do podawania dziecku w domu do gryzienia: marcheweczki, kalarepki, papryki, jabłuszka. Gdy maluszek będzie miał problemy ze spożywaniem posiłków, przebieraniem się, załatwianiem potrzeb fizjologicznych, itp., otrzyma pomoc w każdej z tych dziedzin. Wasz maluszek może mieć ze sobą misia lub przytulankę, która będzie „wspomnieniem domu” i pomoże znieść rozstanie z rodzicem.

Prosimy o skompletowanie dziecku odzieży wygodnej, przewiewnej i łatwej do ubierania przez samo dziecko:

 • spodnie, spódniczki na gumkę nie za ciasne i nie za luźne,
 • paputki na gumowej białej podeszwie nie sznurowane oznakowane inicjałami dziecka
 • piżamka podpisana imieniem i nazwiskiem
 • biżuteria pozostaje w domu
 • we worku powinno znajdować się (zapasowe majteczki, koszulka, rajstopki, pampersy, spodenki).

PAMIĘTAJ! ŻEGNAJ I WITAJ SWOJE DZIECKO ZAWSZE Z UŚMIECHEM

PROBLEMY DZIECKA WSTĘPUJĄCEGO DO ŻŁOBKA:

Nawiązanie kontaktu z nieznanymi osobami dorosłymi i rówieśnikami w krótkim czasie; Poznanie otoczenia żłobkowego; Poznanie funkcji pomieszczeń i sposobów korzystania ze znajdujących się w nich urządzeń; Pozyskanie informacji o organizacji dnia w żłobku i związanej z tym orientacji czasowej oraz wymagań dotyczących uczestnictwa w życiu grupy; Zakres posiadanych umiejętności samoobsługowych dziecka. CELEM PROGRAMU JEST: Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom - żłobek Skrócenie okresu adaptacji dziecka w żłobku w miesiącu wrześniu; Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach żłobkowych poprzez: Umożliwienie mu poznania nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa, Wyrabianie orientacji czasowej w rozkładzie dnia w żłobku, Stopniowe przyswajanie wiedzy o przeznaczeniu i sposobie korzystania z różnych pomieszczeń, Kształtowanie poczucia przynależności do grupy i społeczności żłobkowej. Obniżenie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę pracowników żłobka; Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dziecka; Przygotowanie rodziców do udzielania dziecku wsparcia psychicznego i pomocy w procesie adaptacji; Nawiązanie relacji z rodzicami ułatwiającej komunikację; Integrację rodziców między sobą; Wzmacnianie dorosłego w roli rodzica; Ograniczenie w środowisku żłobkowym bodźców utrudniających dziecku adaptację; FORMY DZIAŁAŃ ADAPTACYJNYCH 1. Zapisy dziecka do żłobka (luty) - rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi podczas zapisywania do żłobka -zwiedzanie żłobka -podanie strony internetowej -rozdanie ulotek informacyjnych o żłobku 2. Zajęcia otwarte (kwiecień) -udział dzieci i rodziców w zajęciach adaptacyjnych -aklimatyzacja dzieci do warunków w żłobku -zapoznanie się opiekunki z dziećmi i ich poziomem rozwoju -zapoznanie dzieci z pomieszczeniami żłobka oraz z ogrodem -stwarzanie przyjaznej atmosfery, sprzyjającej zdobywaniu zaufania dzieci i rodziców 3. Zebranie adaptacyjne ( sierpień) -zapoznanie rodziców z programem adaptacyjnym -zapoznanie z rodzajami trudności, związanych z adaptacją dziecka -zwiedzanie żłobka, zapoznanie z rozkładem pomieszczeń należących do grupy -uzyskanie informacji na temat pożądanych umiejętności jakie powinno posiadać dziecko wstępujące w progi żłobka -rozdanie ulotek „Rady dla rodziców” -wypełnienie ankiety informacyjnej „Moje dziecko” 4. Zajęcia i zabawy adaptacyjne z dziećmi (wrzesień, październik, listopad) -zabawy integracyjne, mające na celu bliższe poznanie osób pracujących w grupie, poznanie imion kolegów, poznanie własnego ciała -zabawy umożliwiające zapoznanie dzieci z szatnią, łazienką, znaczkami indywidualnymi, salą zabaw i zabawkami. 5. Adaptacja rodziców (cały rok) -badanie oczekiwań rodziców wobec żłobka -ustalenie zasad kontaktu i współpracy -kontakty indywidualne z rodzicami -wykłady i pogadanki -codzienny kontakt z rodzicami -zebrania grupowe -udział w spotkaniu integracyjnym -udział w organizowanych imprezach i uroczystościach -umożliwienie kontaktu ze specjalistami 6. Aktualizowanie gazetek informacyjnych dla rodziców (cały rok) -propozycje zadań edukacyjnych i wychowawczych do pracy z dziećmi na dany miesiąc -wierszyki i piosenki dla dzieci -aktualności z życia grupy -ogłoszenia

OCZEKIWANE EFEKTY:

Dziecko potrafi:

 • spokojnie rozstać się z rodzicem
 • przezwyciężyć lęk i obawy przed zmianą środowiska
 • uczestniczyć w życiu grupy
 • bawić się z koleżankami i kolegami
 • kojarzyć pobyt w żłobku z radosnym i ciekawym działaniem
 • z zaufaniem zwracać się o pomoc do nauczycieli, opiekunów i pracowników żłobka
 • przestrzegać podstawowych reguł współżycia w grupie
 • rozumieć, że pobyt w żłobku jest czasowy i zawsze kończy się powrotem do domu z rodzicami
 • zapoznać się z pomieszczeniami, w których będzie przebywać
 • przestrzegać zasady samodzielnego nie oddalania się od grupy

Rodzic powinien:

 • mieć poczucie bezpieczeństwa o swoje dziecko
 • znać opiekunki oraz personel
 • znać pomieszczenia, w których będzie przebywać jego dziecko
 • współpracować ze żłobkiem, znać cele i zadania
 • wiedzieć, w co wyposażyć dziecko do żłobka
 • obserwować swoje dziecko na tle rówieśników
 • wiedzieć jakie trudności musi pokonać jago dziecko i w jaki sposób mu pomoc

Opiekun

 • poznaje dzieci, z którymi będzie się opiekował
 • zna środowisko domowe dzieci
 • planuje pracę w oparciu o wyniki obserwacji i zachowań dzieci
 • zna oczekiwania rodziców wobec żłobka
Script logo