Opłaty za pobyt dziecka w Żłobku i Przedszkolu

ŻŁOBEK

Opłaty za Żłobek należy dokonywać przelewem na podany numer konta bankowego, do 7-go dnia każdego miesiąca, tak aby podana kwota znalazła się na koncie najpóźniej do 10-go dnia miesiąca, ponieważ za każdy dzień spóźnienia naliczane są odsetki. Prosimy o terminowość opłat i wpłacanie dokładnie podanej kwoty.

Numer konta: 18 8413 0000 0406 3849 2000 0001
Bank SBL Baranów

PRZEDSZKOLE

Opłaty za Przedszkole należy dokonywać przelewem na podany numer konta, do 10-ego dnia każdego miesiąca. Prosimy o terminowość opłat i wpłacanie dokładnie podanej kwoty.

Numer konta: 95 8413 0000 0406 1353 2000 001
Bank SBL Baranów

Script logo